"Reyna ng Fly Away na Buhok at Baliktad na Bibig"
Pen on Paper, Digital
2012

Ngayon nalang ulit sinipag mag-upload. -_-

"Reyna ng Fly Away na Buhok at Baliktad na Bibig"

Pen on Paper, Digital

2012

Ngayon nalang ulit sinipag mag-upload. -_-